Gemeentebestuur

Raad

Orgaan informatie

Logo van Raad
Aantal zetels op 31-12-2016
38

Leden

Foto van mr. B.B. (Bernt) Schneiders mr. B.B. (Bernt) Schneiders (Voorzitter) tot 01-09-2016
Foto van drs. J. (Jos) Wienen drs. J. (Jos) Wienen (Voorzitter) vanaf 22-09-2016
Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van G. (Gertjan) Hulster (AP) G. (Gertjan) Hulster (AP) (Raadslid) vanaf 10-03-2016
Foto van J. (Sjaak) Vrugt (AP) J. (Sjaak) Vrugt (AP) (Raadslid) tot 10-03-2016
 

College van Burgemeester en Wethouders

Orgaan informatie

Logo van College van Burgemeester en Wethouders

Leden

Foto van mr. B.B. (Bernt) Schneiders mr. B.B. (Bernt) Schneiders (Burgemeester) tot 01-09-2016
Foto van drs. J. (Jos) Wienen drs. J. (Jos) Wienen (Burgemeester) vanaf 22-09-2016
Foto van drs. J. (Jur) Botter, MPA (D66) drs. J. (Jur) Botter, MPA (D66) (Wethouder) vanaf 11-03-2016
 

Schaduwraadsleden/Commissieleden

Orgaan informatie

Logo van Schaduwraadsleden/Commissieleden

Leden

 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Teije van Vliet Teije van Vliet (commissiegriffier) vanaf 01-09-2016
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Bestuur en Communicatie

Orgaan informatie

Logo van Bestuur en Communicatie

Leden

Foto van Wessel Breunesse Wessel Breunesse (Schaduwraadslid)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

 

Trots Haarlem

Fractie informatie

Logo van Trots Haarlem
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Dennis van Kessel Dennis van Kessel (Schaduwraadslid) vanaf 13-10-2016
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2016
6

Leden

 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2016
7

Leden

 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

 

Actiepartij

Fractie informatie

Logo van Actiepartij
Aantal zetels op 31-12-2016
2

Leden

Foto van G. (Gertjan) Hulster (AP) G. (Gertjan) Hulster (AP) (Fractievoorzitter) vanaf 10-03-2016
Foto van J. (Sjaak) Vrugt (AP) J. (Sjaak) Vrugt (AP) (Fractievoorzitter) tot 10-03-2016
Foto van J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) (Schaduwraadslid)
Foto van R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) (Schaduwraadslid) vanaf 10-03-2016
 

OPHaarlem

Fractie informatie

Logo van OPHaarlem
Aantal zetels op 31-12-2016
2

Leden

 

Hart voor Haarlem

Fractie informatie

Logo van Hart voor Haarlem
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

 

Fractie Mohr

Fractie informatie

Logo van Fractie Mohr
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden