Gemeentebestuur

Raad

Orgaan informatie

Logo van Raad
Aantal zetels op 31-12-2017
39

Leden

Foto van drs. J. (Jos) Wienen drs. J. (Jos) Wienen (Voorzitter)
Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) (Raadslid) vanaf 21-07-2017
Foto van J.A.F. (Hans) van der Bruggen J.A.F. (Hans) van der Bruggen (Raadslid) vanaf 17-02-2017
Foto van ir. W.R. (Wybren) van Haga (VVD) ir. W.R. (Wybren) van Haga (VVD) (Raadslid) tot 07-11-2017
Foto van R.G.J. (Rob) de Jong (VVD) R.G.J. (Rob) de Jong (VVD) (Raadslid) tot 07-01-2017
Foto van M. (Mirjam) Otten (Liberaal Haarlem) M. (Mirjam) Otten (Liberaal Haarlem) (Raadslid) vanaf 06-11-2017
Foto van mr. dr. N.U. (Artie) Ramsodit (PvdA) mr. dr. N.U. (Artie) Ramsodit (PvdA) (Raadslid) tot 17-02-2017
Foto van W.J. (Wouter) Rutten (VVD) W.J. (Wouter) Rutten (VVD) (Raadslid) vanaf 26-01-2017
 

Schaduwraadsleden/Commissieleden

Orgaan informatie

Logo van Schaduwraadsleden/Commissieleden

Leden

Foto van F.J. (Frank) Abspoel (schaduwraadslid ChristenUnie) F.J. (Frank) Abspoel (schaduwraadslid ChristenUnie) (Schaduwraadslid) tot 01-11-2017
Foto van Jaco van Buren (ChristenUnie) Jaco van Buren (ChristenUnie) (Schaduwraadslid) vanaf 23-11-2017
Foto van A.R. (Ron) Dreijer (CDA) A.R. (Ron) Dreijer (CDA) (Schaduwraadslid)
Foto van C. (Corine) Eckhard (SP) C. (Corine) Eckhard (SP) (Schaduwraadslid)
Foto van H.G.M. (Henoch) Elbers (SP) H.G.M. (Henoch) Elbers (SP) (Schaduwraadslid)
Foto van Eelco Fortuijn Eelco Fortuijn (Schaduwraadslid) vanaf 28-09-2017
Foto van J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) (Schaduwraadslid)
Foto van Dennis van Kessel Dennis van Kessel (Schaduwraadslid)
Foto van R. (Robin) Molenaar (SP) R. (Robin) Molenaar (SP) (Schaduwraadslid)
Foto van M. (Mirjam) Otten (Liberaal Haarlem) M. (Mirjam) Otten (Liberaal Haarlem) (Schaduwraadslid) vanaf 19-10-2017tot 06-11-2017
Foto van F.J.  (Floor) Roduner (PvdA) F.J. (Floor) Roduner (PvdA) (Schaduwraadslid) tot 21-12-2017
Foto van F. (Fadime) Simsek (schaduwraadslid CDA) F. (Fadime) Simsek (schaduwraadslid CDA) (Schaduwraadslid) tot 14-09-2017
Foto van R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) (Schaduwraadslid)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Teije van Vliet Teije van Vliet (commissiegriffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Hepke Deelstra Hepke Deelstra (Griffiemedewerker) vanaf 25-09-2017tot 21-12-2017
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Bestuur en Communicatie

Orgaan informatie

Logo van Bestuur en Communicatie

Leden

Foto van Wessel Breunesse Wessel Breunesse (Schaduwraadslid)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

Foto van F.C. (Frank) Visser (CU) F.C. (Frank) Visser (CU) (Fractievoorzitter)
Foto van F.J. (Frank) Abspoel (schaduwraadslid ChristenUnie) F.J. (Frank) Abspoel (schaduwraadslid ChristenUnie) (Schaduwraadslid) tot 01-11-2017
Foto van Jaco van Buren (ChristenUnie) Jaco van Buren (ChristenUnie) (Schaduwraadslid) vanaf 23-11-2017
Foto van Eelco Fortuijn Eelco Fortuijn (Schaduwraadslid) vanaf 28-09-2017
 

Trots Haarlem

Fractie informatie

Logo van Trots Haarlem
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2017
5

Leden

Foto van J. (Jeroen) Fritz (PvdA) J. (Jeroen) Fritz (PvdA) (Fractievoorzitter)
Foto van M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) (Raadslid) tot 20-07-2017
Foto van J.A.F. (Hans) van der Bruggen J.A.F. (Hans) van der Bruggen (Raadslid) vanaf 17-02-2017
Foto van mr. dr. N.U. (Artie) Ramsodit (PvdA) mr. dr. N.U. (Artie) Ramsodit (PvdA) (Raadslid) tot 17-02-2017
Foto van F.J.  (Floor) Roduner (PvdA) F.J. (Floor) Roduner (PvdA) (Schaduwraadslid) tot 21-12-2017
Foto van C.M. (Ienke) Verhoeff (PvdA) C.M. (Ienke) Verhoeff (PvdA) (Schaduwraadslid)
 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Aantal zetels op 31-12-2017
4

Leden

 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2017
7

Leden

 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2017
4

Leden

Foto van ir. W.R. (Wybren) van Haga (VVD) ir. W.R. (Wybren) van Haga (VVD) (Fractievoorzitter) vanaf 07-01-2017tot 07-11-2017
Foto van R.G.J. (Rob) de Jong (VVD) R.G.J. (Rob) de Jong (VVD) (Fractievoorzitter) tot 07-01-2017
Foto van drs. M.A. (Anne) Sterenberg (VVD) drs. M.A. (Anne) Sterenberg (VVD) (Fractievoorzitter) vanaf 20-11-2017
Foto van W.J. (Wouter) Rutten (VVD) W.J. (Wouter) Rutten (VVD) (Raadslid) vanaf 26-01-2017
Foto van J.W. (Joris) Blokpoel (VVD) J.W. (Joris) Blokpoel (VVD) (Schaduwraadslid)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2017
4

Leden

 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Aantal zetels op 31-12-2017
3

Leden

 

Actiepartij

Fractie informatie

Logo van Actiepartij
Aantal zetels op 31-12-2017
3

Leden

Foto van G. (Gertjan) Hulster (AP) G. (Gertjan) Hulster (AP) (Fractievoorzitter)
Foto van J. (Jolande) van Ketel (AP) J. (Jolande) van Ketel (AP) (Raadslid) vanaf 15-12-2017
Foto van J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) J.G.F (Joyce) Jacobsz (AP) (Schaduwraadslid)
Foto van R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) R.P.J. (Remko) Trompetter (AP) (Schaduwraadslid)
 

OPHaarlem

Fractie informatie

Logo van OPHaarlem
Aantal zetels op 31-12-2017
2

Leden

 

Hart voor Haarlem

Fractie informatie

Logo van Hart voor Haarlem
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

 

Fractie Mohr

Fractie informatie

Logo van Fractie Mohr
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

 

Jouw Haarlem

Fractie informatie

Logo van Jouw Haarlem
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

Foto van M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) M. (Moussa) Aynan (Jouw Haarlem) (Fractievoorzitter) vanaf 21-07-2017