Auditcommissie

Auditcommissie

Logo van Auditcommissie
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

De secretaris van de auditcommissie is Daphne Taets van Amerongen-Ingram

tel. 023-5113032


Sinds de invoering van de Wet Dualisering is de accountant in dienst van de raad. De gemeenteraad is daarom verantwoordelijk voor de aansturing van de accountant. Het belangrijkste doel van een auditcommissie is de begeleiding van het proces van planning en control namens de raad. Ook de selectie van de accountant behoort tot de taken van een auditcommissie.
De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden vanuit de Rekenkamercommissie waaronder de voorzitter van de Rekenkamercommissie en één raadslid uit de commissie Bestuur die geen lid is van de Rekenkamercommissie. De leden worden door de raad benoemd en ontslagen.

Leden