B. (Bas) van Leeuwen (D66)

Wethouder Actief sinds 30 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Geboren: 1982
Geïnstalleerd als wethouder op 30 juni 2022
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023- 511 4166

E-mail via het secretariaat: secretariaat.vanleeuwen@haarlem.nl
Persvragen 023 511 33 56 / 06 46 21 52 11 (Yagmur Demir)

Portefeuille

Onderwijs

 • Lokaal onderwijsbeleidOnderwijsachterstandenbeleid (incl. voorschoolse educatie, schakelklassen)Onderwijsmonitoring
 • Beleid rond Brede School/School in de wijk
 • Beleid kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Voorkomen voortijdig schoolverlaten / leerplichtVolwasseneducatie
 • Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt
 • Onderwijshuisvesting
 • Regeling leerlingen- en zwemvervoer


Jeugd

 • Integraal jeugdbeleid
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Speeltuinwerk
 • Jeugdzorg en aanpak kindermishandeling
 • Sociaal-cultureel werk w.o. jongerenwerk
 • Scouting


Mobiliteit en parkeerbeleid

 • Parkeren
 • Parkeergarages
 • Fietsparkeren
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Fiets
 • Regionaal en landelijk beleid verkeer en vervoer


Versterken lokale democratie & participatie, samen met wethouder Berkhout

 • Ontwikkeling wijkraden
 • Overheidsparticipatie
 • Beleid participatie & Inspraak
 • Faciliteren bewonersinitiatieven


Project invoeren gereguleerd parkeren

Wethouder van Leeuwen heeft stadsdeel Oost als aandachtsgebied

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

Onderwijs

 • Voorzitter Platform arbeidsmarkt en onderwijs Zuid-Kennemerland
 • Lid bestuurlijk overleg arbeidsmarkt en onderwijs Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer
 • Voorzitter stuurgroep voorkoming voortijdig schoolverlaten Zuid- en Midden-Kennemerland
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (BOPO/BOVO)
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Regionaal (voor Zuid-Kennemerland) en Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
 • Voorzitter van het bestuur van de GR van het regionaal Bureau Leerplicht/RMC
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van "Perspectief", Leerwerkbedrijven Kennemerland BV
 • Lid Raad van Advies van het Stagebureau Connectie, hét platform voor stages in Haarlem en omstreken

Jeugd

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
 • Voorzitter bestuurlijk overleg jeugdbeleid (BOJ)
 • Lid provinciaal bestuurlijk overleg jeugd

Mobiliteit

 • voorzitter Regionale Stuurgroep bereikbaarheid
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland
 • lid Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad Zuid-Kennemerland Ijmond
 • voorzitter Bestuurlijk overleg NS en ProRail
 • MRA Platform Mobiliteit

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders

2022

 • 30 mrt. 2022 - 11 jul. 2022 Raadslid, Raad
 • 30 mrt. 2022 - 11 jul. 2022 Raadslid, D66
 • 30 mrt. 2022 - 30 jun. 2022 Woordvoerder, commissie Samenleving
 • 12 apr. 2018 - 30 mrt. 2022 Woordvoerder, commissie Beheer
 • 12 apr. 2018 - 30 mrt. 2022 Woordvoerder, commissie Ontwikkeling
 • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 Raadslid, Raad
 • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 Raadslid, D66

2018

 • 27 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Voorzitter, commissie Samenleving
 • 27 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, Presidium
 • 07 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, commissie Beheer
 • 10 apr. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, commissie Bestuur
 • 27 mrt. 2014 - 28 mrt. 2018 Raadslid, Raad
 • 27 mrt. 2014 - 28 mrt. 2018 Raadslid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens