C. (Corine) Eckhard (SP)

C. (Corine) Eckhard (SP)

Foto van C. (Corine) Eckhard (SP)

Contact informatie

Logo van Commissieleden
Orgaan: Commissieleden Periode: van: 25 april 2021 tot: Functie: Commissielid
Logo van SP
Fractie: SP Periode: van: 25 april 2021 tot: Website: www.haarlem.sp.nl Functie: Commissielid
Logo van commissie Bestuur
Commissie: commissie Bestuur Periode: van: 12 april 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Woordvoerder
Logo van commissie Beheer
Commissie: commissie Beheer Periode: van: 12 april 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Woordvoerder
Logo van commissie Ontwikkeling
Commissie: commissie Ontwikkeling Periode: van: 12 april 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Woordvoerder