commissie Beheer

commissie Beheer

Logo van commissie Beheer
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter: de heer J. Boer

Secretaris: mevrouw E. van der Mede
telefoon 023-511.5045

Contactpersoon: griffiebureau
telefoon 023-5113034


De commissie Beheer bespreekt de volgende onderwerpen:

-        Bereikbaarheid en Mobiliteit

-        Duurzaam beheer en onderhoud in de stad

De commissie Beheer vergadert eens per maand op donderdag, aanvang 17.00 uur.

De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden