commissie Bestuur

commissie Bestuur

Logo van commissie Bestuur
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter: mevrouw S.K. Klazes

Secretaris: mevrouw D. Taets van Amerongen
Telefoon 511.3032

Contactpersoon: griffiebureau
Telefoon: 023-511.3034

 

 


De commissie Bestuur bespreekt  de volgende onderwerpen:

-        Burger en bestuur

-        Veiligheid, vergunningen en handhaving

-        Financiën/algemene dekkingsmiddelen

De commissie Bestuur vergadert eens per maand op donderdag, aanvang 17.00 uur.

De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden