commissie Ontwikkeling

Naam: commissie Ontwikkeling

griffiebureau@haarlem.nl

Welke onderwerpen komen in de commissie Ontwikkeling?
-        Wonen
-        Economie, toerisme en cultuur
-        Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Wanneer vergadert de commissie Ontwikkeling?
Op het tabblad https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen kunt u het vergaderschema aanklikken, waarop u kunt zien wanneer de commissie Ontwikkeling vergadert.

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
De vergadering is openbaar toegankelijk
U kunt de vergadering ook live volgen via http://haarlem.notubiz.nl/live
U kunt de vergadering naderhand online terugkijken via https://haarlem.notubiz.nl/dashboard.

Wilt u inspreken?
Ga dan naar http://haarlem.nl/inspreken. U vraagt dan via het formulier inspreektijd aan. 

Wat doet een commissie?
In de commissies bespreken de commissieleden (raadsleden en schaduwraadsleden) wat er in de stad moet gebeuren. Zo legt het College van Burgemeester en Wethouders plannen voor in deze vergadering. Ook overleggen commissieleden in de vergadering met collegeleden over de (kwaliteit van) de uitvoering. In de commissievergaderingen bereiden de commissieleden alle besluiten van de gemeenteraad voor.   

De plannen gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom zijn in Haarlem verschillende commissies per thema. Dit zijn er vier: Bestuur, Beheer, Ontwikkeling en Samenleving. Tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. Dat doet u eenvoudig online via een formulier. Kies in de menubalk voor 'meedoen!' en dan 'aanmelden als gastspreker bij een commissievergadering'.

Contact

Voorzitter: Dhr. J. Blokpoel
Secretaris: mevrouw Blaauboer, 
Telefoon 023 - 511 3035
Contactpersoon: Griffiebureau
Telefoon 023 - 511 3034

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Ophalen gegevens