commissie Ontwikkeling

commissie Ontwikkeling

Contact informatie

Contact informatie:

Voorzitter: mevrouw D.C. Leitner
Secretaris: mevrouw Blaauboer, 
Telefoon 023 - 511 3035
Contactpersoon: Griffiebureau
Telefoon 023 - 511 3034

Welke onderwerpen komen in de commissie Ontwikkeling?
-        Wonen
-        Economie, toerisme en cultuur
-        Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Wanneer vergadert de commissie Ontwikkeling?
Op het tabblad https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen kunt u het vergaderschema aanklikken, waarop u kunt zien wanneer de commissie Ontwikkeling vergadert.

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
In verband met de coronamaatregelen kunt u op dit moment de vergadering niet bijwonen (uitgezonderd insprekers)
U kunt de vergadering wel live volgen via http://haarlem.notubiz.nl/live
U kunt de vergadering ook naderhand online terugkijken via https://haarlem.notubiz.nl/dashboard.

Wilt u inspreken?
Ga dan naar http://haarlem.nl/inspreken. U vraagt dan via het formulier inspreektijd aan. 

Wat doet een commissie?
In de commissies bespreken de commissieleden (raadsleden en schaduwraadsleden) wat er in de stad moet gebeuren. Zo legt het College van Burgemeester en Wethouders plannen voor in deze vergadering. Ook overleggen commissieleden in de vergadering met collegeleden over de (kwaliteit van) de uitvoering. In de commissievergaderingen bereiden de commissieleden alle besluiten van de gemeenteraad voor.   

De plannen gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom zijn in Haarlem verschillende commissies per thema. Dit zijn er vier: Bestuur, Beheer, Ontwikkeling en Samenleving. Tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. Dat doet u eenvoudig online via een formulier. Kies in de menubalk voor 'meedoen!' en dan 'aanmelden als gastspreker bij een commissievergadering'.

Leden