commissie Ontwikkeling

commissie Ontwikkeling

Logo van commissie Ontwikkeling
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter: mevrouw D.C. Leitner

Secretaris: mevrouw Blaauboer, telefoon 023-511.3035

Contactpersoon: Griffiebureau, telefoon 023-511.3034


De commissie Ontwikkeling bespreekt de volgende onderwerpen:

-        Wonen

-        Economie, toerisme en cultuur

-        Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

De commissie Ontwikkeling vergadert eenmaal per maand op donderdag, aanvang 17.00 uur.

De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden