commissie Samenleving

commissie Samenleving

Contact informatie

Contact informatie:

Voorzitter: de heer A.R. Dreijer
Secretaris: Mw. L. Marijnissen
Telefoon: 023 - 511 4639
Contactpersoon: griffiebureau
Telefoon: 023 - 511 3034

Welke onderwerpen komen in de commissie Samenleving?
-        Zorgzame samenleving
-        Maatschappelijke ontwikkeling
-        Werk en inkomen

Wanneer is de commissie Samenleving?
De commissie Samenleving vergadert eenmaal per maand op donderdag. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 17.00 uur. De eerstvolgende is 28 november.

De vergaderdata voor 2020 zijn 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 20 mei (woe), 4 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober en 3 december.

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja. Alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. De link ziet u hierboven (http://haarlem.notubiz.nl/live)(http://haarlem.notubiz.nl/live)

Wilt u inspreken?
Ga dan naar http://haarlem.nl/inspreken. U vraagt dan via het formulier inspraaktijd aan. 

Wat doet een commissie?
Het college legt zijn plannen voor aan de gemeenteraad tijdens de commissievergaderingen. De plannen gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom zijn in Haarlem verschillende commissies per thema. Dit zijn er vier: Bestuur, Beheer, Ontwikkeling en Samenleving. Tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. Dat doet u eenvoudig online via een formulier. Kies hierboven voor 'meedoen!' en dan 'aanmelden als gastspreker bij een commissievergadering'.

Leden