drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH)

drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH)

Foto van drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH)
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Orgaan: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 20 mei 2014 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w Functie: Wethouder

Geboren: 22 augustus 1970
Geïnstalleerd als wethouder op 7 juni 2018, Loco-burgemeester
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 4859
E-mail via het secretariaat: secretariaat.sikkema@haarlem.nl

Portefeuilles

Duurzaamheid

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Natuur en recreatie
 • Afval scheiden
 • Luchtkwaliteit
 • Schiphol

Economie

 • Circulaire economie
 • Economisch vestigingsbeleid
 • MKB, industrie, markten
 • Duurzaam en innovatief ondernemerschap
 • Sociaal ondernemerschap
 • Toerisme


Mobiliteit

 • Bereikbaarheid
 • Innovatieve verkeersconcepten
 • Parkeren (incl. fietsparkeren)


Mevrouw Sikkema heeft stadsdeel Waarderpolder als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma duurzaamheid. 

Mevrouw Sikkema is coördinerend wethouder MRA.

 

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

 • voorzitter themagroep Duurzaamheid G40 - fysiek
 • lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid MRA-platform ruimte
 • voorzitter van MRA-portefeuillehouders overleg Zuid-Kennemerland
 • voorzitter bestuurlijk platform Haarlem Klimaatneutraal
 • lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • lid Algemeen Bestuur Recreatiegebied Spaarnwoude
 • lid Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Lid BO Platform Economie (MRA)
 • voorzitter Regionaal Economisch Overleg Zuid-Kennemerland
 • Vice voorzitter Centrum Management Groep
 • voorzitter Regionale Stuurgroep bereikbaarheid (mobiliteitsfonds)
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland
 • lid Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad
 • voorzitter Bestuurlijk overleg NS en ProRail


 

 


 


 


 

 

 

 

Laatste tweets

 • drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH) tweet:

  @KoersPeter Wat aardig! We kijken nu vooral naar oude huizen, dus helaas.... 😊

  01-12-2018

 • drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH) tweet:

  @Johnw2107 Dank!

  28-11-2018

 • drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH) tweet:

  @marjalandschap1 Dank!

  27-11-2018

 • drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH) tweet:

  @gopaloetra Dank je!

  27-11-2018

 • drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH) tweet:

  @AmyKoopmanschap Dank!

  27-11-2018

Meer tweets van drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema (GLH)