drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. (Jos) Wienen

Foto van drs. J. (Jos) Wienen
E-mail adres: mjhulsebos@haarlem.nl
Logo van Raadspresidium
Commissie: Raadspresidium Periode: van: tot: Functie: Voorzitter
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Orgaan: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 22 september 2016 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w Functie: Burgemeester
Logo van Raad
Orgaan: Raad Periode: van: 22 september 2016 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl Functie: Voorzitter

Burgemeester drs. J. (Jos) Wienen

 

Geboren: 3 oktober 1960
Geïnstalleerd als burgemeester op 21 september 2016
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3001
E-mail via het secretariaat:Mildred Hulsebos: 
mjhulsebos@haarlem.nl

 

Portefeuille

 • algemene en bestuurlijke aangelegenheden
 • openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid)
 • handhaving
 • communicatie
 • horecabeleid
 • evenementenbeleid
 • stadspromotie
 • burgerzaken, verkiezingen
 • mondiaal beleid w.o. Stedenbanden
 • internationale oriëntatie
 • juridische zaken (bezwaar en beroep)
 • onderzoek en statistiek
 • representatie
 • intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking

De heer Wienen heeft Schalkwijk als aandachtsgebied.