drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. (Jos) Wienen

Foto van drs. J. (Jos) Wienen

Contact informatie

E-mailadres:
mjhulsebos@haarlem.nl
Logo van Raad
Orgaan: Raad Periode: van: 22 september 2016 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl Functie: Voorzitter
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Orgaan: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 22 september 2016 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w Functie: Burgemeester
Logo van Raadspresidium
Commissie: Raadspresidium Periode: van: 22 september 2016 tot: Functie: Voorzitter

 

Geboren: 3 oktober 1960
Geïnstalleerd als burgemeester op 21 september 2016
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3001
E-mail via het secretariaat: Mildred Hulsebos: mjhulsebos@haarlem.nl

Portefeuille 

 • algemene en bestuurlijke aangelegenheden
 • openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid)
 • handhaving
 • communicatie
 • horecabeleid
 • evenementenbeleid
 • stadspromotie
 • burgerzaken, verkiezingen
 • mondiaal beleid w.o. Stedenbanden
 • internationale oriëntatie
 • juridische zaken (bezwaar en beroep)
 • representatie
 • intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking
 • havendienst
 • vergunningverlening terrassen, kermis, markten, etc.
 • straatnamen 

De heer Wienen heeft Schalkwijk als aandachtsgebied.   

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden 

 • voorzitter bestuur Noord-Hollands Archief (NHA)
 • lid Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
 • voorzitter Regio Overleg Veiligheid en Politie Noord-Holland (ROVP)
 • lid Politieonderwijsraad
 • lid Algemeen  Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland