drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. (Jos) Wienen

 

Nevenfuncties 

 

  • lid Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa
  • lid van de Council for Democratic Elections of the Venice Commission of the Council of Europe
  • lid raad van toezicht Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • lid bestuur van het Nidos (de voogdij-instelling voor minderjarige asielzoekers
  • lid redactie Kontekstueel (theologisch tijdschrift)

  • lid Dagelijks Bestuur G40
  • Voorzitter veiligheidsoverleg G40
  • Voorzitter Raad van Toezicht Haarlem Marketing 
  • lid van de Politieonderwijsraad