drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. (Jos) Wienen

 

Nevenfuncties 

  • voorzitter adviescommissie asiel en integratie van de VNG
  • lid Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa
  • lid van de Council for Democratic Elections of the Venice Commission of the Council of Europe
  • lid raad van toezicht Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • lid bestuur van het Nidos (de voogdij-instelling voor minderjarige asielzoekers)
  • voorzitter bestuur Prisma (een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties)
  • lid redactie Kontekstueel (theologisch tijdschrift)
  • lid Dagelijks Bestuur G40
  • Voorzitter veiligheidsoverleg G40