drs. J. (Jos) Wienen

drs. J. (Jos) Wienen

 

Nevenfuncties 

  • lid raad van toezicht Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • lid bestuur van het Nidos (de voogdij-instelling voor minderjarige asielzoekers
  • lid redactie Kontekstueel (theologisch tijdschrift)

  • lid Dagelijks Bestuur G40
  • Voorzitter veiligheidsoverleg G40
  • Lid van de Politieonderwijsraad
  • Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband 1572