drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA)

drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA)

Foto van drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA)
E-mail adres: bestuurssecretariaat@haarlem.nl
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Orgaan: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 20 mei 2014 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w Functie: Wethouder

Geboren: 7 januari 1970
Geïnstalleerd als wethouder op 20 mei 2014, in 2016 als loco-burgemeester
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3002
E-mail via het secretariaat: bestuurssecretariaat@haarlem.nl

Portefeuilles

Werk

 • Participatiewet bevordering arbeidsparticipatie
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid (werkbedrijf)
 • Regionaal Werkplein en werkgeversservicepunt
 • Paswerk

 

Economische Zaken

 • Economisch vestigingsbeleid
 • Zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme, maakindustrie, creatieve industrie, kantorenbeleid, ondernemingsdienstverlening
 • Verlening terrassen, kermis, markten, etc.
 • Stimuleren start up klimaat
 • Stimuleren sociaal ondernemersschap

 

Sociale Zaken (Participatiewet)

 • Bijstandsverlening
 • Armoedebeleid, schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Sociale activering
 • Inburgering statushouders/ Wonen

 

Wonen

 • Woonvisie Haarlem
 • Samenwerking en prestatieafspraken met in  Haarlem actieve woningcorporaties en huurdersorganisatie
 • Regionaal Actie Programma Wonen Zuid-Kennemerland /IJmond
 • Regionale samenwerking wonen regio Zuid-Kennemerland/IJmond en MRA
 • Huisvestingsverordening
 • Huisvesting statushouders
 • Verduurzaming woningvoorraad
 • Langer Zelfstandig Wonen
 • Zelfbouw
 • Startersregeling
 • Stedelijke vernieuwing (i.s.m. portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling)

 

Coördinatie Sociaal Domein

 

Mevrouw Langenacker heeft de Waarderpolder als aandachtsgebied.

 

Aan portefeuille gerelateerde projecten

 • Herstructurering Waarderpolder (bedrijvengebied, inclusief EBH en Noordkop)
 • 3D Makers Zone (efro aanvraag)
 • Project Waarderweg

 

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden Economische Zaken

 • Lid Bestuurlijk overleg Grote 32 Stedennetwerk plenair (G32)
 • Lid Bestuurlijk overleg Grote 32 Stedennetwerk economische pijler (G32)
 • Lid Platform Regionale Economische Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Vice voorzitter Regionaal Economisch Overleg Zuid-Kennemerland
 • Lid Platform Arbeidsmarkt & Onderwijs
 • Vice voorzitter Centrum Management Groep

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden Sociale Zaken

 • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk Bedrijven)
 • Voorzitter van de Stichting Paswerk Private Samenwerking
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Werkdag BV
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Leerwerkbedrijven Kennemerland
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken, Jeugd, Sport, Onderwijs, Zorg en Welzijn Zuid-Kennemerland
 • Lid overleg Leren en Werken in de Zorg
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland & IJmond

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden Wonen

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting Zuid- en Midden-Kennemerland
 • Voorzitter Gemeente-woningbouwcorporaties (Geco)-overleg Haarlem
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving (VAC)
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Samenwerkende Huurders Organisatie (SHHO)
 • Lid Dagelijks bestuur vereniging Wonen boven Winkels Nederland

Laatste tweets

 • drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA) tweet:

  Een mooie aantrekkelijk Waarderpolder voor nieuwe bedrijvigheid. Een Nieuw logo, commercial en welkomsborden.… twitter.com/i/web/status/9…

  19-09-2017

 • drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA) tweet:

  Mooi bezoek bij Otelli: ijs- en patisseriespecialist voor ijssalons, horecabedrijven en cateraars.… twitter.com/i/web/status/9…

  15-09-2017

 • drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA) tweet:

  Dank voor komst @JaapBond bij prachtige Haarlemse bedrijven: @Bootzeil en @De_Dopper twitter.com/jaapbond/statu…

  15-09-2017

 • drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA) tweet:

  @WijNoordHolland @gemeentehaarlem sociale werkvoorziening is een zeer waardevolle plek voor kwetsbare mensen in onz… twitter.com/i/web/status/9…

  15-09-2017

 • drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA) tweet:

  RT @pvdahaarlem: We openen het nieuwe politieke seizoen met een bijeenkomst in het Kweekcafé over werk. Wethouder @jLangenacker trapt af. h…

  10-09-2017

Meer tweets van drs. J. (Joyce) Langenacker (PvdA)