drs. M. (Merijn) Snoek (CDA)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. M. (Merijn) Snoek (CDA)

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren: 7 oktober 1975
Geïnstalleerd als wethouder op 7 juni 2018
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 4492
E-mail via het secretariaat: secretariaat.snoek@haarlem.nl


Portefeuilles


Financiën 

 • financiën
 • planning en control
 • belastingen


Sport 

 • sportbeleid (breedtesport en topsport)
 • beheer sportaccommodaties 

 
Openbare Ruimte 

 • beheer en onderhoudsprojecten
 • reiniging, afvalverwijdering en –verwerking
 • meldpunt Openbare Ruimte
 • riolering
 • stedelijk groen en landschap
 • kinderboerderijen, schoolwerktuinen en doetuinen
 • natuur- en milieueducatie (NME)
 • begraafplaatsen
 • dierenwelzijn, meeuwenoverlast en ongediertebestrijding 


De heer Snoek heeft stadsdeel Noord als aandachtsgebied
en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Groei van de stad 


Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden (Financiën) 

 • bestuurslid Algemeen Bestuur Cocensus


Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden (Openbare Ruimte) 

 • Vertegenwoordiging aandeelhouder Werkpas Holding BV
 • Bestuurlijk overleg Rijnland 

 

 

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties 

 • Penningmeester CDA bestuursdersvereniging (BSV) Noord-Holland

 

Functie historie

2020

 • 20 mei 2014 - 17 dec. 2020 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens