Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034

Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  @dhrP_Kuipers @hdhaarlem Dit is nog niet bekend. We laten dit nog weten voor de commissievergaderingen die binnenkort zijn.

  21-09-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Deze week vergadert de gemeenteraad van Haarlem 2x. Donderdag de reguliere vergadering en vrijdagavond een extra ra… twitter.com/i/web/status/1…

  21-09-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Tijdens de eerste avond van de bespreking van de kadernota 2022, werden 36 moties en amendementen ingediend:… twitter.com/i/web/status/1…

  06-07-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vanavond start om 18.00 uur de bespreking van de kadernota in de raad: bit.ly/3ADDVht. De vergadering word… twitter.com/i/web/status/1…

  05-07-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vanavond raadsvergadering 19.30 uur in raadzaal Zijlpoort bit.ly/2TWjZoX. Vragenuur om 18.30 uur.

  24-06-2021

Meer tweets van Griffie