Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034

Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Zojuist is tijdens de raadsvergadering met mooie woorden afscheid genomen van de wethouders Botter en Meijs.

  Afbeelding vanuit Twitter

  30-06-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Morgenavond is er een extra raadsvergadering. Het coalitieakkoord wordt dan besproken en de nieuwe wethouders worde… twitter.com/i/web/status/1…

  29-06-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 18.30 u het vragenuurtje. De raad kan dan actuele en politieke vragen aan… twitter.com/i/web/status/1…

  29-06-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vanavond om 19.30 uur is er een raadsvergadering over oa woonwagenstandplaatsen,mobiliteitshub H'lem Nieuw Zuid en… twitter.com/i/web/status/1…

  29-06-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Morgen om 19.30 uur is er een raadsvergadering over de jaarstukken. Volgende week zijn er 2 raadsvergaderingen. Op… twitter.com/i/web/status/1…

  22-06-2022

Meer tweets van Griffie