ir. J.L (Jurrit) Visser (CDA)

ir. J.L (Jurrit) Visser (CDA)

Foto van ir. J.L (Jurrit) Visser (CDA)

Contact informatie

E-mailadres:
jurritvisser@me.com
Logo van Commissieleden
Orgaan: Commissieleden Periode: van: 1 juli 2020 tot: Functie: Commissielid
Logo van CDA
Fractie: CDA Periode: van: 1 juli 2020 tot: Website: www.haarlemsemaat.nl Functie: Commissielid
Logo van commissie Ontwikkeling
Commissie: commissie Ontwikkeling Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Woordvoerder