M. (Matin) Abbasi (PvdA)

M. (Matin) Abbasi (PvdA)

Foto van M. (Matin) Abbasi (PvdA)

Contact informatie

E-mailadres:
matin18@gmail.com
Logo van Schaduwraadsleden/Commissieleden
Orgaan: Schaduwraadsleden/Commissieleden Periode: van: 29 november 2018 tot: Functie: Schaduwraadslid
Logo van PvdA
Fractie: PvdA Periode: van: 29 november 2018 tot: Website: www.haarlem.pvda.nl Functie: Schaduwraadslid
Logo van commissie Beheer
Commissie: commissie Beheer Periode: van: 29 november 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Schaduwraadslid