mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: mr. B.B. (Bernt) Schneiders

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren op 2 april 1959.
Geïnstalleerd als burgemeester op 4 juli 2006 tot 1 september 2016
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3001
E-mail via het secretariaat: mjhulsebos@haarlem.nl

Portefeuille

 • algemene en bestuurlijke aangelegenheden
 • openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid)
 • handhaving
 • communicatie
 • horecabeleid
 • evenementenbeleid
 • stadspromotie
 • burgerzaken, verkiezingen
 • mondiaal beleid w.o. Stedenbanden
 • internationale oriëntatie
 • juridische zaken (bezwaar en beroep)
 • onderzoek en statistiek
 • representatie
 • coördinatie Grote Stedenbeleid
 • intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking

 

Aan de portefeuille gerelateerde projecten

 • project Waarderhaven

 

De heer Schneiders heeft Schalkwijk als aandachtsgebied.

Aan burgemeestersfunctie gerelateerde activiteiten

Hoofdfunctie

 • Burgemeester van Haarlem (2006-heden)
 • Burgemeester van Heemskerk (2001-2006)
 • Burgemeester van Landsmeer (1995-2001)
 • Medewerker van de burgemeester van Amsterdam (1991-1995)
 • Medewerker Kabinet der Koningin in Noord-Holland (1985-1991)

 

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties (lokaal/regionaal)

 • Regioburgemeester politie Noord-Holland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland
 • Voorzitter van het Noord-Hollands Archief
 • Voorzitter Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten
 • Voorzitter Raad van Advies InHolland (vestiging Haarlem)
 • Voorzitter Haarlemse Cultuurprijs 'de Olifant'
 • Voorzitter Stichting Ruyssenaers-Schenk
 • Lid Raad van Advies Amsterdam Partners
 • Lid Algemeen Bestuur Kenniskring Amsterdam

Nevenfuncties (landelijk)

 • Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (2010-heden)
 • Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsberaad (2008-heden)
 • Voorzitter Actieprogramma Lokale Inbedding Politie (2012-heden)
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad en Instituut Fysieke Veilligheid (2013-heden)

Toezichthoudende functies

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) (2008-heden)*
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (2011-heden)*
 • Vice-voorzitter Omring (zorginstelling) (2012-heden)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting City Marketing Haarlem (2009-heden)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Collectieve Beveiliging Waarderpolder (2006-heden)

* bezoldigd

Erefuncties

 • Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Zang en Vriendschap
 • Erevoorzitter Rode Kruis Haarlem
 • Erevoorzitter Molen de Adriaan
 • Ereburger gemeente Landsmeer
 • Beschermheer van het voormalig Haarlems Verzet (de Bond van Oud-Illegale Werkers (B.O.I.W.))
 • Beschermheer van het Haarlems Comité voor Nationale Feesten

Eerdere nevenfuncties

Politiek

 • Lid van de Gemeenteraad Haarlem (fractievoorzitter PvdA)
 • Lid van Provinciale Staten Noord-Holland (1999-2003)

Diversen

 • Korpsbeheerder Politieregio Kennemerland (2006-2012)
 • Voorzitter Kerkenraad Hervormde Gemeente Haarlem (1990-1995)
 • Lid Dagelijks bestuur bestuurdersvereniging PvdA (1996-2000)
 • Vice-voorzitter Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (2009-2012)
 • Voorzitter Stuurgroep Oprichting IFV (2012)

Toezichthoudend

 • Vice-voorzitter Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (2008-2012)

 

 

Functie historie

2016

 • 04 jul. 2006 - 20 sep. 2016 Voorzitter, Presidium
 • 04 jul. 2006 - 01 sep. 2016 Voorzitter, Raad
 • 04 jul. 2006 - 01 sep. 2016 Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens