mr. B.B. (Bernt) Schneiders

mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Foto van mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Contact informatie

E-mailadres:
mjhulsebos@haarlem.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Geboren op 2 april 1959.
Geïnstalleerd als burgemeester op 4 juli 2006 tot 1 september 2016
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3001
E-mail via het secretariaat: mjhulsebos@haarlem.nl

Portefeuille

 • algemene en bestuurlijke aangelegenheden
 • openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid)
 • handhaving
 • communicatie
 • horecabeleid
 • evenementenbeleid
 • stadspromotie
 • burgerzaken, verkiezingen
 • mondiaal beleid w.o. Stedenbanden
 • internationale oriëntatie
 • juridische zaken (bezwaar en beroep)
 • onderzoek en statistiek
 • representatie
 • coördinatie Grote Stedenbeleid
 • intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking

 

Aan de portefeuille gerelateerde projecten

 • project Waarderhaven

 

De heer Schneiders heeft Schalkwijk als aandachtsgebied.

Aan burgemeestersfunctie gerelateerde activiteiten

Hoofdfunctie

 • Burgemeester van Haarlem (2006-heden)
 • Burgemeester van Heemskerk (2001-2006)
 • Burgemeester van Landsmeer (1995-2001)
 • Medewerker van de burgemeester van Amsterdam (1991-1995)
 • Medewerker Kabinet der Koningin in Noord-Holland (1985-1991)