R.P.J. (Remko) Trompetter (AP)

R.P.J. (Remko) Trompetter (AP)


- Onafhankelijk ondersteuner Wmcz van cliëntenraden in de (O)GGZ en jeugdzorg (o.a. Kenter Jeugdhulp) via het LSR.


- Onafhankelijk ondersteuner van Wmcz cliëntenraden in de (O)GGZ en jeugdzorg (o.a. Kenter Jeugdhulp) via het LSR.

 

- 2e penningmeester Politieke Vereniging Actiepartij.


- Secretaris/penningmeester Stichting Alternatieve Evenementen.