Raadspresidium

Naam: Raadspresidium

2 leden

Wat is het Raadspresidium?
Het Raadspresidium is een overleg tussen de burgemeester, de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de voorzitters van de vier raadscommissies. De griffier ondersteunt dit overleg.

Waar gaat het Raadspresidium over?
De organisatie van de raadsprocessen is het belangrijkste onderwerp van het Raadspresidium. In het overleg worden de onderwerpen niet inhoudelijk besproken. Dit betekent dat de leden van het overleg besluiten:
- op welke wijze de raad onderwerpen bespreekt;
- op welke wijze documenten en andere stukken besproken gaan worden; 
- over de agenda van de raadsvergaderingen;
- hoe de raad communiceert met de stad; en
- welke regels gelden voor besluitvorming in de raad en de commissies (dit gaat in overleg met de commissie Bestuur)

Wanneer is het Raadspresidium?
Het Raadspresidium is vrijdag voorafgaand aan de raad.

Contact

Griffier: Marnix Philips

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens