Informatie over

In de Grondwet staat dat de Gemeenteraad de belangrijkste besluiten neemt in de gemeente. De Gemeenteraad heeft drie taken: volksvertegenwoordiging, kaders stellen en controleren van het College van Burgemeester en Wethouders.

De Gemeenteraad is gekozen door iedere Haarlemmer met stemrecht. De kiezers kiezen voor vier jaar de raadsleden. Dit doet de gemeenteraad voor het hele volk van Haarlem. Samen zijn de gemeenteraadsleden de volksvertegenwoordiging. De raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat in de gemeente moet gebeuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) voeren uit wat de Gemeenteraad heeft besloten. Het College van Burgemeester en Wethouders mag over een aantal onderwerpen zelf besluiten maken. Dit staat in de wet geschreven én er zijn afspraken gemaakt tussen de Gemeenteraad en het College over wanneer dit mag.

Een derde taak van de Gemeenteraad is het controleren van het College van Burgemeester en Wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de Wet dualisering gemeentebestuur.

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het College van B&W.

Wanneer en waar vergadert de gemeenteraad?
De gemeenteraad- en de raadscommissies vergaderen op donderdag in het Stadshuis. Ook de raads­markten worden gehouden in het Stadhuis. Alle vergaderingen en raadsmarkten worden in een vaste volgorde gehouden, die zich elke drie weken herhaalt. Op de eerste donderdag vergaderen alle raadscommissies. Op de tweede donderdag wordt een raadsmarkt gehouden en zijn er zo nodig extra commissievergaderingen. Op de derde donder­dag vergadert de raad vanaf 19.30 uur, nadat er ook op die avond een raadsmarkt is geweest.

Waar vindt u de raadsleden?
Raadsleden zijn op vergaderdagen aanwezig in het Stadhuis. De meeste fracties hebben op maandagavond vanaf  20.00 uur fractieoverleg. Klik hier voor de gegevens van raadsleden en fracties.

Contact
Via de griffie, het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, tel. 023- 511 3034, e-mail: griffiebureau@haarlem.nl. Het postadres is: Postbus 511, 2003 PB Haarlem