Meedoen!

Iedere Haarlemmer van 18 jaar en ouder mag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad kiezen. De gekozen raadsleden nemen besluiten over onderwerpen die de stad aangaan. Mist u een onderwerp? Of wilt u uw kennis met de gemeenteraad delen? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

1. Benader uw raadslid of een politieke partij

Een methode is om een raadslid of een politieke partij te benaderen over. U vindt een overzicht van alle raadsleden en partijen onder het kopje gemeentebestuur. Hier vindt u ook de contactgegevens van de raadsleden. Veel partijen hebben een spreekuur waar u ook heen kunt gaan. Zij geven dit dan aan op hun eigen pagina.

2. Spreek in bij een raadscommissie

U mag gebruik maken van het spreekrecht. Dat wil zeggen dat u inspreekt bij een raadscommissie. U geeft dan tijdens de vergadering uw mening over een onderwerp op de raadsagenda of u draagt een nieuw onderwerp aan. U kunt zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden als inspreker. U kunt zich aanmelden via het formulier "Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering". U krijgt een bevestiging via de mail of telefoon. Bij het inspreken gelden bepaalde regels, meer informatie vindt u hier.

3. Een burgerinitiatief aanbieden of een referendum aanvragen

Voor het indienen van een burgeriniatief en bij het aanvragen van een referendum zijn regels waar u aan moet voldoen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Ga dan naar de pagina 'burgerinitiatief' of 'referendum aanvragen'

Een samenvatting van alle manieren om invloed uit te oefenen op de raad