Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Rekenkamer

De rekenkamercommissie (RKC)  helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college. De commissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert.

De RKC bestaat uit zeven personen: vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. Meer over de samenstelling van de RKC op de pagina van het gemeentebestuur:  rekenkamercommissie .

Recent

RKC Informatiebrief 24-10-2018 Resultaten technische analyse begroting
RKC-adviesbrief 28-9-2018 m.b.t. eerste jaarlijkse evaluatie SRO
RKC-adviesbrief 16-9-2018 over verantwoording aanbeveling Jaarstukken 2016-Verbonden Partijen

Resultaten Social Media Enquete Rekenkamercommissie
RKC-brief 7-12-2017 over afdoening aanbevelingen Openbaar Groen
RKC brief 7-12-2017 met advies over afdoening aanbeveling digipanel
RKC-advies 2-11-2017  t.a.v. afdoening drie aanbevelingen t.a.v. jaarstukken
Brief 18-10-2017 over evaluatie SRO
Brief 19-9-2017 over RKC-aanbevelingen jaarstukken
Brief 9-6-2017 over openstaande aanbevelingen

Rapporten

Onderzoeken naar de gemeentelijke jaarstukken

In de Verordening Rekenkamercommissie is vastgelegd dat de rekenkamer commissie de jaarstukken van de gemeente onderzoekt. Het doel van het onderzoek is om de raad te adviseren over de behandeling van de jaarstukken en de daarover te nemen besluiten. De RKC beoordeelt in de jaarstukken de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie, de transparantie over prestaties in relatie tot de uitgaven en de algehele financiële situatie van de gemeente. Lees hier de onderzoeksrapporten over de gemeentelijke jaarstukken.

Contactinformatie

rekenkamercommissie@haarlem.nl

023 - 511 4885