Besluitenlijst BenW 02 augustus 2011 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/08/20111. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen meteen uitbreiding van 299 m2 ad € 526.802,62 van PC basisschool De Wadden, locatieBoerhaave.2. De kosten van het besluit bedragen € 526.802,62 (inclusief BTW). Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost 77.01 Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij debegrotingsvaststelling.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/08/20111. Het college besluit het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 vast te stellen.2. Verzoekt het Inkoopteam de financiële consequenties nader in beeld te brengen dit te verwerkenbij de BERAP-2011-2.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/07/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan De Entree metidentificatienummer 0392.BP9080003-0001;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =