Besluitenlijst BenW 16 augustus 2011 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/08/20111. Het college besluit de B&W nota van 31 mei 2011, met nummer STZ/JOS 2011/138153, in tetrekken.2. Het college besluit Haarlem als speelstad voor het EK Honkbal 2012 kandidaat te stellen.3. De kosten van het besluit bedragen € 50.000. Het besluit wordt gedekt uit programma 4.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/08/20111. Het college besluit de noodopvang in 2011 voort te zetten en per 01-01-2012 te beëindigen;2. Het college stelt in 2011, eenmalig € 20.000 beschikbaar ten behoeve van de kostenlevensonderhoud voor de 8 nog resterende personen in de noodopvang;3. De kosten worden gedekt uit het participatiebudget;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/08/20111. Het college stelt het Definitief Ontwerp voor de Dr. Schaepmanstraat fase 2 vast, samen met debijbehorende inspraaknota en besluit tot uitvoering ervan.2. De kosten van het besluit bedragen € 800.000,=, Het besluit wordt gedekt uit de begrotingsposten"Groot onderhoud gesloten verharding" 2011 (€ 60.000,=) en "Openbare verlichting opnormniveaubrengen" 2011 (€ 39.000,=). Het besluit wordt daarnaast gedekt uit deinvesteringsposten 63.19 (€537.000,=) en 61.55 (€ 164.000,=). De totale investeringkosten bedragen€ 701.000,= Het hiervoor benodigde krediet is bij de begroting gemandateerd.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/08/20111. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van€ 106.500 ter vervanging van de GEO meetapparatuur. Hiervan € 66.500 en € 40.000 te dekkenuit het inveseteringsplan 2011 - 2016 / IP-nummer respectievelijk 05.3 50.05 en 01.3 DV.05.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =