Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 18 januari 2011 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
18 jan. 2011, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/2011Het college1. stelt in concept vasta. de nota De nieuwe Haarlemse participatiepraktijk;b. de Inspraakverordening Haarlem;c. de Verordening op de wijkraden;d. de Verordening Financiering bewonersondersteuning via wijkraden;2. legt deze stukken voor aan de commissie Bestuur met het voorstel ermee in te stemmen met alsdoel zoals afgesproken hierover gezamenlijk een inspraakbijeenkomst te organiseren;3. besluit wijkraden en andere deelnemers aan de participatie over de hiervoor genoemde stukkenover dit besluit te informeren;4. De kosten van dit besluit bedragen € 190.000,-. Dit wordt gedekt uit de bij de 2ebestuursrapportage 2010 ingestelde bestemmingsreserve.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college stelt de notitie "Doorontwikkeling wijkcontracten"(bijlage B) in concept vast - opbasis van de evaluatie van de 1e en 2e ronde wijkcontracten (bijlage A) - en geeft het conceptvrij voor inspraak;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het college legt de evaluatie van de 1e en 2e ronde wijkcontracten en de notitie"Doorontwikkeling wijkcontracten" ter bespreking voor aan de commissie Bestuur.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. De wethouder van onderwijs treedt toe als lid van de Raad van Commisarissenvan Leerwerkbedrijven Kennemerland BV.2. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college stemt in met de voordracht van de Raad van Commissarissen van NV SRO om de heerTh. Fledderus te benoemen tot commissaris van NV SRO.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college neemt kennis van de projectwijziging Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied.2. De participanten en belanghebbenden ontvangen informatie door middel van de bijgevoegdebewonersbrief; de media krijgen een persbericht.3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college besluit aan het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een budgetsubsidie van€ 75.880,- te verstrekken voor de uitvoering van bijgevoegd prestatieplan 2011.2. De kosten van het besluit zijn opgenomen in de begroting onder programma 3.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie bestuur.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college besluit de criteria voor het bepalen van de korting op de subsidieverstrekkingen vast testellen. Deze criteria vormen de meetlat waarlangs alle subsidierelaties gelegd worden en diebepalen welke korting op de subsidie zal worden toegepast.2. Het college stelt de planning en werkwijze vast voor het uitwerken van deze criteria in concretekortingen, met benoeming van de betrokkenheid van de (raad)scies en de instellingen.3. De commissies Bestuur, Samenleving, Beheer en Ontwikkeling ontvangen deze nota ter bespreking.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college besluit de subsidie voor 2009 voor de stichting City Marketing Haarlem vast te stellenop € 687.000, - (inclusief € 235.000, - doelsubsidie voor het themajaar 2009 HaarlemMonumentaal);2. Het college besluit de toets op de rechtmatigheid eenmalig niet van toepassing te verklaren;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissieOntwikkeling.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college stelt de raad voor om de 'ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling Houthof2011' vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens