Besluitenlijst BenW 13 januari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor als zienswijze aan de veiligheidsregio mede te delen dat zij instemt met het concept-Regionale Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland.Het college stuurt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hier een advies over heeft gegeven. Dit stuk heeft geen financiĆ«le consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College besluit om op een aantal locaties binnen Haarlem de riolering en drainage te vervangen en levensverlengend onderhoud uit te voeren.2. De kosten voor het uitvoeren van de in 2015 geprogrammeerde werkzaam-heden bedraagt 12 miljoen Euro. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 63.19. Het hiervoor benodigde Raadskrediet is met het vaststellen van het IP 2014-2019 gemandateerd aan het College.3. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =