Besluitenlijst BenW 16 juni 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming in Horeca 1 op het perceel Houtstraat 25-27 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VVH/omgevingsvergunning;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent per 1 juli 2015 mandaat volgens bijlage 1, die onderdeel uitmaakt van dit besluit.2. Het college stelt het Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015, toegevoegd in bijlage 2 en onderdeel van dit besluit, vast.3. Het college wijst de woningen gelegen aan de adressen genoemd in bijlage 3, die onderdeel uitmaakt van dit besluit, aan als studentenwoningen.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen worden geïnformeerd.6. Dit besluit wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad. 7. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatie nota herijking visie jongerenwerk vast.2. Het college stuurt dit besluit aan de commissie Samenleving ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een intentie overeenkomst aan te gaan met HBB Ontwikkeling B.V. voor de Gonnetstraat 22. 2. Het college besluit een intentieovereenkomst aan te gaan met HBB Ontwikkeling B.V. voor de Gonnetstraat 26 HAL3. De ambtelijke kosten van besluitpunt 1( Gonnetstraat 22: € 8.338, -) worden op HBB Ontwikkeling B.V. Development B.V. middels de intentie overeenkomst verhaald en zijn daarmee gedekt.4. De ambtelijke kosten van het besluit punt 2 ( Gonnetstraat 26: € 8.338, -) worden op HBB Ontwikkeling B.V. Development B.V. middels de intentie overeenkomst verhaald en zijn daarmee gedekt.5. De betrokkenen worden geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1)Het college stelt de notitie met de beoordeling van de ingediende zienswijze (bijlage 1) vast. 2) Het college stelt het Definitief Ontwerp “ Liewegje” (bijlage 2) vast. 3) Dit besluit heeft geen financiële consequenties. Het benodigde budget is opgenomen in het POW 2015. 4) Dit besluit met bijlagen wordt ter informatie aan de betrokkenen gestuurd.5) Dit besluit stuurt het college ter kennisname aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =