VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 13-12-2016 10:00 uur


Raadzaal
0
3
4
2
4
4
3
4
2
5
3
3