VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 17-05-2016 10:00 uur


Raadzaal
0
4
3
2
5
3
4
5
3
5
6
5
3
4