Besluitenlijst BenW 25 oktober 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het plan van aanpak vast voor het 213a onderzoek Afval als grondstof 2. Het college stelt het plan van aanpak vast voor het 213a onderzoek fraudebestrijding bij bijstandsuitkeringen 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. aan de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief, waaraan de raad op 17 december 2015 zijn toestemming heeft verleend, een technische bepaling toe te voegen, toeziend op de intrekking van de gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, welke bepaling als volgt luidt:Artikel XX1. De gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland wordt ingetrokken. 2. De rechten en verplichtingen van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland op grond van de ingetrokken gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland blijven in stand en worden voortgezet door het openbaar lichaam Noord-Hollands Archief, zoals neergelegd in deze regeling .2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de actiepunten vast die in de managementsamenvatting zijn opgenomen.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een voorlopig positieve zienswijze af te geven op de verkoop van de woontoren Aquaverde door Elan Wonen, onder de voorwaarde dat de koper de woningen gekoppeld aan een parkeerplaats verhuurt.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling4. De woningcorporatie Elan Wonen ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een brief over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op grond van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met het uitbreiding van de Piramide Europawijk aan de Duitslandlaan 9 te Haarlem. 2. De lasten van het besluit bedragen € 426.589,-- (incl. BTW). Deze zijn beschikbaar binnen het gemeentelijk investeringsplan 77.01.3. Spaarnesant ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een beschikking over dit besluit. 4. Het college stuurt het voorstel ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =