Besluitenlijst BenW 02 juli 2019 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit het voorlopig ontwerp Mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • A. Mast 2019-07-19 12:04:49
  • Goedemiddag. Ik zie in het voorlopig ontwerp dat de 30 km zone beperkt wordt van Plesmanlaan naar Mr. Jan Gerritszlaan tòt Willem Klooslaan. Ik wil u verzoeken de gehele Mr. Jan Gerritszlaan 30 km te maken, omdat anders dit gedeelte wordt gebruikt om snelheid te maken, op te trekken, met toename geluidsoverlast verkeer.
 • Besluit: 1. Het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte fase 3 Entree Oost vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).2. De raad te informeren over het vervolg bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van de raad tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied Entree Oost (zaaknummer 2019/504606).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Aanpassing: benoem in de tekst dat Ceylonpoort het voormalig VNU gebouw is.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Vaststellen van de documenten 'Evenementenbeleid 2018-2022' incl. locatieprofielen en het Handboek Richtlijn Evenementen, met inachtneming van de inspraaknotitie (Juni2018).2. Vaststellen 'Uitvoeringsaanpak Evenementenbeleid Haarlem' om invulling te geven aan de volgende doelen:1. Borgen kwaliteit van het evenementenaanbod;2. Ontwikkelen van een herkenbaar gezicht als evenementenstad;3. Verduurzamen van evenementen;4. Betere spreiding van evenementen;5. Verbeteren balans tijdens evenementen;6. Meer samenwerking met de stad;7. Innovatie van bestaande en nieuwe evenementen3. Vaststellen uitvoeringsregeling en beoordelingscriteria voor subsidieverlening.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =