Besluitenlijst BenW 05 februari 2019 10:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. mevrouw C.Y. Sikkema als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad ontslag te verlenen;2. De heer C. Mooij als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022 en hem te ontslaan als lid;3. Mevrouw T. Schade als lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022 en haar te ontslaan als plaatsvervangend lid;4. De heer M. van der Pijl als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad te benoemen tot 1 januari 2022;5. C. Mooij, T. Schade en M. van der Pijl bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor het hoofdstembureau van de kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement en bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland voor de verkiezing van Provinciale Staten.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college brengt het te bewaren archief van de voormalige sector Concernstaf (1998-2007), over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van 80 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college brengt het te bewaren archief van de voormalige burgemeesters Schmitz, Pop en Schneiders (1985-2016), over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van 90 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het convenant Regionaal Werkbedrijf vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. 1. Het definitief ontwerp Julianastraat e.o. vast te stellen;2. 2. De linksafbeweging, van de Van Eedenstraat richting Julianastraat e.o. voor autoverkeer vanaf de Van Eedenstraat richting Eerste Emmastraat onmogelijk te maken;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =