VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 08-01-2019 10:00 uur


Raadzaal
0
2
3
4
1
4
2
1
1
8
7
12
1
1