VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 23-04-2019 10:00 uur


Raadzaal
0
6
2
2
2
1
3
5
1
2
1
1
4
1
3
4
3
2
4