VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 06-10-2020 10:00:00 uur


Raadzaal
0
2
3
2
3
0
2
3
2
2
4
2
3
4
1
4
1