Besluitenlijst BenW 09 juni 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: Een bijdrage van €75.000 te verstrekken aan Haarlem Marketing voor de campagne in het kader van Duurzaam Herstel Bestemming Haarlem. De bijdrage wordt gedekt uit middelen Participatie en Leefbaarheid (€50.000) en uit het budget Haarlem 775 jaar (€25.000).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1) 367 analoge dossiers betreffende het Domeinenarchief van de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer (2008-2018) worden als wettelijk archiefbescheiden vervangen door de in 2013 routinematig gedigitaliseerde reproducties.2) De papieren archiefbescheiden worden vernietigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college brengt het Archiefdeel van hinderwetvergunningen- en milieuvergunningendossiers van de gemeente Haarlem, 1882-2012, over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van 246 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: Akkoord te gaan met de uitvoering van de volgende belastingmaatregelen gericht op het ondersteunen van ondernemers gedurende de coronacrisis tot tenminste 1 september 20201. Uitstel van betalingsplicht voor ondernemers in aansluiting op de rijksmaatregel tot 1 september; 2. Ondernemers die een verzoek tot uitstel hebben gedaan schriftelijk te benaderen en te vragen contact op te nemen over de mogelijkheden van betaling na 1 september.3. Het invorderingsproces voor natuurlijke personen (burgers) per 1 juli op te starten4. De invordering van parkeerbelastingen per 1 juni op te starten5. Medio 1 juli de nog niet opgelegde aanslagen voor ondernemers, (aanslagen ozb, biz-heffingen, en reclame belasting) met dagtekening 31 juli te versturen met het verzoek voor 30 september te betalen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =