VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 10-11-2020 10:00 uur


Raadzaal
0
6
5
3
4
4
4
2
2
5
1
4
1
1
2
2