Besluitenlijst BenW 14 januari 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: a. de benoeming van mevrouw M.J. van Lent als Vertrouwenspersoon in te trekken;b. de benoeming van de heer C. Tromp als intern Vertrouwenspersoon om te zetten naar extern Vertrouwenspersoon;c. mevrouw P. Boverhoff en de heer R. de Vries met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als Vertrouwenspersoon; d. de gemeentelijke medewerkers op de hoogte te stellen via een nieuwsbericht op Insite dat per 1 januari 2020 een wisseling plaatsvindt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De anterieure overeenkomst voor Wonam/Wimaha, plot 3 vast te stellen.2. Geheimhouding op de financiëële gegevens en persoonsgegevens in de anterieure overeenkomst op te leggen zoals genoemd in de bijlagen 1 en 4, op basis van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en lid 2 sub b, e en g van de Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 5 jaar.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor1. De 1e wijziging van de Financiële verordening gemeente Haarlem 2018 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Eerste wijziging Tarieventabel legesverordening Haarlem 2020
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. Het college legt geheimhouding op als bedoeld in artikel 86 Gemeentewet ten aanzien van bijlage 1. " Taxatierapport d.d. 28/11/2019" vanwege de belangen zoals genoemd in artikel 10 tweede lid aanhef en onder b en g van de Wob.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =