VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 17-11-2020 10:00 uur


Raadzaal
0
1
3
1
2
1
1
6
3
5
2
3
18
2
2
2
3
3
1
1