Besluitenlijst BenW 23 december 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. in aanvulling op het besluit van 9 januari 2018 en gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mede de volgende ambtenaren aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo: de Hulp Officier van Justitie, de Operationeel Co√∂rdinator van de Politie en de Officier van dienst van de Politie;2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en is geldig tot en met 1 januari 2021.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =