Besluitenlijst BenW 06 april 2021 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. De Toeristische Koers vrij te geven voor inspraak.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts de portefeuillehouder voor FinanciĆ«n te machtigen om in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022, onder voorbehoud dat de zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. De benoeming te bekrachtigen van mevrouw drs. M. van der Werf als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden NV;2. De benoeming te bekrachtigen van de heer mr. J. van Betten als lid van de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden NV;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =