VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 16-02-2021 10:00:00 uur


Raadzaal
0
2
3
3
7
2
10
2
2
3
1
1
2
1
2
4
8
1
4
2
2
4
2
2
2
3
1