VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 16-11-2021 10:00 uur


Raadzaal
0
2
2
2
3
3
4
2
4
4
3
2
6
1
2
3
18
3
4
7
5
2
1
2