VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 18-05-2021 10:00 uur


Raadzaal
0
3
3
3
3
2
2
2
1
4
2
2
4
2
3
1
3
3
2
2
2
7
2
10
2