VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 21-12-2021 10:00 uur


Raadzaal
0
1
3
1
2
5
5
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
4
1