VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 29-06-2021 10:00 uur


Raadzaal
0
2
2
1
2
2
1
2
5
3
2
1
3
1
1
2
1
3
5
1
5